stipel examenbureau     diverse locaties

BEL ONS: 0527-745937 mAIL ONS: info@2nextlevel.nl


EXAMINERING MOGELIJK VIA LIVE STREAM!

In het september nummer van het Stipel Newz een mooi artikel over de ontwikkelingen op het gebied van online examinering.

Online examineren heeft de toekomst! - Stipel
www.stipel.nl/articles/online-examineren-toekomst/

Veiligheid verdient voortdurend aandacht. In het bijzonder in een omgeving waarbij er grote risico’s zijn, zoals in de infra. Een veilige werkomgeving begint altijd bij bewustwording van die risico’s, eigen gedrag en kennis van de te nemen maatregelen om de veiligheid te borgen voor jezelf, je collega's en je omgeving. 2 Next Level draagt graag een steentje bij om dit te verwezelijken.

2 Next Level is een jong en ambitieus examenbureau. Wij nemen op diverse deskundigheidsniveaus examens af voor technici die werken bij en aan installaties op het gebied van elektro- en gastechniek. 2 Next Level beoordeeld, in samenwerking met DNV GL en de Stichting Persoonscertificatie Energietechniek (Stipel) de kennis over veilig werken met gas en elektriciteit op grond van de landelijke afspraken, met een examen dat voor iedereen gelijkwaardig is en dat deskundig en onpartijdig wordt afgenomen. Daarmee zorgt 2 Next Level dat technici kunnen aantonen met een persoonscertificaat, welke in de gehele branche wordt geaccepteerd, dat zij veilig kunnen werken met gas en elektriciteit.Primeur voor 2 Next Level

Vooruitstrevend en innovatief!

Update 30-08-2020 Emmeloord

Nu de COVID19 RIVM maatregelen weer zijn aangepast wordt het 'nieuwe normaal' zichtbaar. De fysieke examinering is weer opgepakt mét inachtneming van de voorgeschreven maatregelen. Toch blijft 2 Next Level BV het eerste Stipel examenbureau welke examinering via live stream mogelijk heeft gemaakt en blijft zich hierin ook verder innoveren. Zo is er altijd een passende manier van examineren mogelijk. Afstand en (werk)tijd wordt minder van invloed en niet te vergeten is er winst te behalen op de besparing van reiskosten en -tijd.

In deze roerige tijden is het noodzakelijk om fysieke contacten zo veel mogelijk te vermijden. Er werdt al enige tijd aan gewerkt en is met spoed gerealiseerd. Vanaf 25 maart is het akkoord bevonden door Stipel en DNV en zijn wij per direct gestart met het aanbieden van onze diensten op deze manier, daarnaast blijven we uiteraard op de reguliere wijze de examens afnemen.  

De kandidaat logt vanuit zijn eigen huis of op het kantoor van z'n werkgever in op ons live stream programma. Vervolgens maakt hij op reguliere wijze het theorie-examen. Het praktijkexamen vindt plaats op de praktijkexamenlocatie dmv een bodycam. Bij beide onderdelen staat gedurende het examen de kandidaat in contact met de toezichthouder/examinator.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?
Neem contact op met 0527-745937


Nu ook BEI BLS MS VOP examens (middenspanning) bij 2 Next Level

29-10-2019 Emmeloord


Onlangs zijn de eerste BEI BLS MS VOP theorie-examens afgenomen op onze locatie te Woudenberg. Een professionele groep mannen met ambities, zij wilen allen gecertificeerd aan het werk in de middenspanning, na een instructie gevolgd te hebben bij Educenter Opleidingen, gingen ze ervoor en met een prima slagingspercentage! Een MS VOP certificaat is een landelijk in de branche geaccepteerd persoonscertificaat waarmee zij aantonen de kennis te
hebben om veilig en verantwoord in een ploeg mee te werken aan een klus waarbij aan en/of nabij gas- en electriciteitsinstallaties
middenspanning gewerkt moet worden.


Reviews

.............................................