stipel examenbureau     diverse locaties

BELlen: 06 - 682 404 88 of 0527-74 59 37   mAILen: info@2nextlevel.nl


Examenbureau 2 Next Level " to the next level":

NEN 3140 / 3840

In samenwerking met Quercus Energy Technicians is 2 Next Level gestart met de examinering van de NEN 3140 / 3840.


NEN 3140, relevante eisen voor bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties
NEN 3140, gebaseerd op NEN-EN 50110 is een norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.

NEN 3840: werken aan hoogspanningsinstallaties
De International Electrotechnical Commission (IEC) verstaat onder hoogspanning een elektrische spanning boven de 1000 volt wisselspanning (effectief) of 1500 volt gelijkspanning. Hoogspanning lager dan enkele tientallen kV heet ook middenspanning. Hoogspanning bij grote vermogens wordt voornamelijk gebruikt voor transport van grote hoeveelheden elektrische energie, teneinde de verliezen bij het transport klein te houden. Dit gebeurt over een hoogspanningsnet, zowel via een bovengronds net met hoogspanningslijnen, als ondergronds via hoogspanningskabels.

Voor meer informatie over de cursus en het examen kun je contact opnemen met

085 773 42 88 of 06 82405488

Veiligheid verdient voortdurend aandacht. In het bijzonder in een omgeving waarbij er grote risico’s zijn, zoals in de infra. Een veilige werkomgeving begint altijd bij bewustwording van die risico’s, eigen gedrag en kennis van de te nemen maatregelen om de veiligheid te borgen voor jezelf, je collega's en je omgeving.
2 Next Level draagt graag een steentje bij om dit te verwezelijken.

2 Next Level is een jong en ambitieus examenbureau. Wij nemen op diverse deskundigheidsniveaus examens af voor technici die werken bij en aan installaties op het gebied van elektro- en gastechniek. 2 Next Level beoordeeld, in samenwerking met DNV GL en de Stichting Persoonscertificatie Energietechniek (Stipel) de kennis over veilig werken met gas en elektriciteit op grond van de landelijke afspraken, met een examen dat voor iedereen gelijkwaardig is en dat deskundig en onpartijdig wordt afgenomen. Daarmee zorgt 2 Next Level dat technici kunnen aantonen met een persoonscertificaat,
welke in de gehele branche wordt geaccepteerd, dat zij veilig kunnen werken met gas en elektriciteit.Online examinering mogelijk
bij 2 Next Level

2 Next Level BV vooruitstrevend en innovatief!


Update 30-11-2021 Emmeloord

In de nieuwsbrief van Stipel, Stipel Newz, is er al uitgebreid aandacht aan besteed, dat resulteerde in een mooi artikel over de ontwikkelingen op
het gebied van online examinering.

Online examineren heeft de toekomst! - Stipel
www.stipel.nl/articles/online-examineren-toekomst/Nieuwe examenlocatie voor 2 Next Level

07-12-2021 Emmeloord


Binnenkort wordt de nieuwe theorie- en praktijkexamenlocatie te Ermelo
in gebruik genomen. De BEI BLS (alle profielen), BEI BHS (alle profielen),
VIAG (VOP) en de NEN 3140 / 3840 (alle profielen)
gaan op deze locatie geëxamineerd worden.

Wil jij in de infra-techniek aan de slag of heb jij een relevante MBO opleiding in de infra-techniek (of heb je deze bijna afgerond) informeer dan naar de opleidings- en certificeringsmogelijkheden. 2 Next Level werkt samen met meerdere opleiders en neemt Energie, Industrie en Utiliteit STIPEL examens af op
diverse locaties in Nederland.

Voor meer informatie over de cursussen en het
examenaanbod kun je contact opnemen met

06 824 05 488
Reviews

.............................................