stipel examenbureau     diverse locaties

BEL ONS: 0527-745937 mAIL ONS: info@2nextlevel.nl


Examenbureau 2 Next Level naar "the next level":

NEN 3140 / 3840

In samenwerking met Quercus Energy Technicians gaat 2 Next Level BV vanaf
1 januari 2022 starten met de examinering van de NEN 3140 / 3840.


NEN 3140, relevante eisen voor bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties
NEN 3140, gebaseerd op NEN-EN 50110 is een norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.

NEN 3840: werken aan hoogspanningsinstallaties
De International Electrotechnical Commission (IEC) verstaat onder hoogspanning een elektrische spanning boven de 1000 volt wisselspanning (effectief) of 1500 volt gelijkspanning. Hoogspanning lager dan enkele tientallen kV heet ook middenspanning. Hoogspanning bij grote vermogens wordt voornamelijk gebruikt voor transport van grote hoeveelheden elektrische energie, teneinde de verliezen bij het transport klein te houden. Dit gebeurt over een hoogspanningsnet, zowel via een bovengronds net met hoogspanningslijnen, als ondergronds via hoogspanningskabels.


Voor meer informatie over de cursus en het examen kun je contact opnemen met

085 773 42 88 of 06 82405488