stipel examenbureau

diverse locaties

BELlen: 06 - 682 404 88 of 0527-74 59 37   mAILen: info@2nextlevel.nl

EXAMENBUREAU VOOR
VEILIGHEIDSCERTIFICERINGEN,
ENERGIE, INDUSTRIE EN UTILITEIT.

Examenbureau 2 Next Level
" to the next level":

NEN 3140 / 3840
 

Bij 2 Next Level BV kunt u naast de VIAG, BEI BLS en BEI BHS nu ook alle profielen van uw NEN 3140, NEN 3840
en de combinatie-certificeringen behalen. 
 

NEN 3140, relevante eisen voor bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties
NEN 3140, gebaseerd op NEN-EN 50110 is een norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat.
NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en
apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.

 

NEN 3840: werken aan hoogspanningsinstallaties. De International Electrotechnical Commission (IEC) verstaat onder hoogspanning een elektrische spanning boven de 1000 volt wisselspanning (effectief) of 1500 volt gelijkspanning. Hoogspanning lager dan enkele tientallen kV heet ook middenspanning. Hoogspanning bij grote vermogens wordt voornamelijk gebruikt voor transport van grote hoeveelheden elektrische energie, teneinde de verliezen bij het transport klein te houden. Dit gebeurt over een hoogspanningsnet, zowel via een bovengronds net met hoogspanningslijnen, als ondergronds via hoogspanningskabels.

 

Voor meer informatie over de mogelijkheden 
kun je contact opnemen met

0527-745937 of 06 82405488
 

Veiligheid verdient voortdurend aandacht. In het bijzonder in een omgeving waarbij er grote risico’s zijn, zoals in de infra.
Een veilige werkomgeving begint altijd bij bewustwording van die risico’s,
eigen gedrag en kennis van de te nemen maatregelen om de veiligheid te borgen voor jezelf, je collega's en je omgeving.

 

2 Next Level draagt graag een steentje bij om dit te verwezelijken. 


2 Next Level is een jong en ambitieus examenbureau. Wij nemen op diverse deskundigheidsniveaus examens af voor technici die werken bij en aan installaties op het gebied van elektro- en gastechniek. 2 Next Level beoordeeld, in samenwerking met DNV en de Stichting Persoonscertificatie Energietechniek (Stipel) de kennis over veilig werken met gas en elektriciteit op grond van de landelijke afspraken,
met een examen dat voor iedereen gelijkwaardig is en dat deskundig en onpartijdig wordt afgenomen.
Daarmee zorgt 2 Next Level dat technici kunnen aantonen met een persoonscertificaat,
welke in de gehele branche wordt geaccepteerd, dat zij veilig kunnen werken met gas en elektriciteit.

 

Online examinering nog steeds
mogelijk bij 2 Next Level

2 Next Level BV vooruitstrevend en innovatief!

 

Update 10-01-2023

Emmeloord

In de nieuwsbrief van Stipel, Stipel Newz, is er destijds uitgebreid aandacht aan besteed, 2 Next Level innoveerde met de mogelijk tot online examineren. De noodzaak destijds in de corona-periode is er inmiddels niet meer. Maar de voordelen van het online examineren zijn er nog steeds.
Zo worden er (reis)kosten bespaard door de opdrachtgever cq. kandidaat en is de planning flexibeler. Het enige wat de kandidaat tot z'n beschikking dient te hebben is internet op een laptop of pc met een camera- en microfoonfunctie en een afgesloten ruimte, zonder hinderlijke omgevingsfactoren.

Online examineren heeft de toekomst! - Stipel

Meer informatie over deze mogelijkheid van examineren?
Neem contact op met:

06 824 05 488

https://www.2nextlevel.nl/Contact

 

 

 

 

"Onafhankelijk examineren,
mét een persoonlijke touch
bij 2 Next Level"

30-10-2023

Emmeloord

https://www.qet.nl/uitgelicht/onafhankelijk-examineren-met-een-persoonlijke-touch/

Bij Quercus Energy Technicians draait alles om persoonlijke aandacht en het borgen van de kwaliteit. Daarom werken we nauw samen met 2NextLevel, het examenbureau van Rianne Voskuil.
Rianne hecht net zoveel waarde aan een persoonlijke aanpak en een hoog examenniveau als wij. Samen zorgen we ervoor dat men gecertificeerd vertrekt!

Onafhankelijk examineren
om het niveau te borgen

Rianne heeft affiniteit met de techniek en durft best te zeggen dat ze zelf ook technisch is. “Ik zie en snap wat die mannen doen tijdens zo’n examen, maar ik doe het ze niet na hoor! Voor het afnemen van praktijkexamens zorgen we dus altijd voor externe, onafhankelijke examinatoren. Dit zijn mannen met de benodigde opleidingen en veel ervaring in het vak.” Rianne neemt alle theorie-examens voor haar rekening. “Ik krijg het meest energie van het contact met cursisten, de mondelinge (voorlees)examens vind ik daarom het leukst. Cursisten die moeite hebben met de Nederlandse taal, begrijpend lezen of met dyslexie, kunnen op deze manier hun examen afleggen. Ik heb het aanbod van examens uitgebreid met de NEN 3140/3840 en certificeringen vinden nu bijna wekelijks plaats bij diverse opdrachtgevers, veelal zijn dit opleiders maar ook aannemers en ZZP’ers kunnen zich rechtstreeks aanmelden voor examinering. Je ziet het aan de groei van Quercus Energy Technicians; er is steeds meer vraag naar vakgerichte instructies en gedegen examenvoorbereiding! We doen het samen omdat het zo mooi is dat men gecertificeerd vertrekt. Mijn bureau was het eerste bureau dat ook online examinering mogelijk maakte voor de technici in Nederland dat Stipel-gecertificeerd wil worden. In deze branche is het heel wat waard om zo het kennis- en competentieniveau van technici aan te kunnen tonen. Veel bedrijven eisen bovendien een Stipel-certificaat, naast de NEN 3140/3840 zeker voor de BEI en de VIAG.”

“Heel wat waard om met een Stipelcertificaat het niveau aan te kunnen tonen”

Korte lijntjes met Quercus Energy Technicians

“Het is fijn om samen te werken met Quercus, we weten elkaar snel te vinden voor het bespreken van de planning en uitslagen. Ik schakel makkelijk met Lisette en Judith en daarin scheelt het dat we dezelfde werkwijze hanteren. Het is geen massawerk, het gaat om de mens! We kennen alle cursisten bij de voornaam en juist omdat ik een relatief klein bureau heb, is er tijd voor persoonlijke aandacht. Het komt bijvoorbeeld wel eens voor dat een cursist ontzettend zenuwachtig is, dan drink ik graag een kop thee met hem om hem gerust te stellen. Dat helpt echt. Ik examineer sinds 2021 in opdracht van Quercus en het is leuk om dezelfde cursisten terug te zien omdat zij klaar zijn voor hun volgende stap. Ze stromen door naar volgende niveaus, en ze komen natuurlijk elke drie jaar terug voor hun hercertificeringen. Als ik ze niet meteen herken, dan herkennen ze mij wel. Er zijn immers niet veel vrouwen aan het werk in deze zogenaamde mannenwereld!”

 

“Als je leert, kom je erachter
dat je vaak veel meer kan
dan je dacht”

Voor meer informatie  kun je contact opnemen met

06 824 05 488

 

 

 

Reviews

.............................................